Sodelujte pri pripravi proračuna

Svetniki Mestne občine Velenje se bodo na seji sestali v ponedeljek, 27. novembra. Obravnavali bodo osnutka Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leti 2018 in 2019. Občina zato poziva občane, da sodelujejo pri pripravi teh aktov.

Na spletni strani www.velenje.si so v Prilogah 1 do 4 h Glasilu št. 25. Sveta Mestne občine Velenje objavili vsebino aktov in obrazec za pomoč občankam in občanom pri pripravi pripomb in predlogov na pripravljeno gradivo. Predlagatelj mora pri podajanju pripomb navesti ime in priimek, naslov, elektronski naslov, opis pripombe/mnenja, predlog rešitve in pričakovane pozitivne učinke pripombe. Pravilno izpolnjene obrazce lahko pošljete na elektronski naslov info@velenje.si. Poziv bo na spletni strani objavljen do 20. novembra.