Sodelujte pri pripravi novega Občinskega programa varstva okolja

Velenje – V Mestni občini Velenje pripravljajo nov Občinski program varstva okolja (OPVO) za obdobje 2021–2030, ki izhaja iz stanja okolja v lokalni skupnosti, določa izvedljive cilje in ukrepe, je trajnostno naravnan ter služi kot temeljna podlaga pri prostorskem, gospodarskem in družbenem razvoju mestne občine Velenje. V tem tednu je potekala delavnica na to temo, na kateri so udeleženci ocenili stanje okolja in podali pobude, kako ga še izboljšati.

Vsi, ki ki bi pri pripravi programa še radi sodelovali, a se delavnice nite uspeli udeležiti, lahko izpolnite spletni vprašalnik in na ta način izrazite svoje mnenje. Anketa je na spletni povezavi: https://www.1ka.si/a/296255 in bo aktivna do 15. septembra 2020.