Sodelovanje občanov pri pripravi aktov

Velenje – Na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si so objavili poziv za sodelovanje občanov pri pripravi aktov Sveta Mestne občine Velenje. Gradivo bodo svetnice in svetniki obravnavali na 17. seji sveta v torek, 29. novembra 2016. Občane vabijo, da si ogledajo vsebine aktov, ki se tičejo različnih ravni življenja v Velenju. Če imajo pripombe nanje, lahko na spletu izpolnite prav zato oblikovan obrazec. Pripombe in predloge bodo v strokovnih službah občine pregledali in jih predstavili tudi na seji sveta.