Sodelovanje Šoštanja in Tešnja

Šoštanj – Župan Občine Šoštanj Darko Menih in župan Občine Tešanj iz Bosne in Hercegovine Suad Huskić sta podpisala sporazum o sodelovanju med obema občinama. Pobudnik sodelovanja med obema občinama je bil Darko Lihteneker, ki preko MIC-a že dlje časa sodeluje z balkanskimi mesti.
Tešanj je občina s 46.000 prebivalci in sodi med manjše občine v Bosni in Hercegovini. V zadnjih letih se hitro razvija, tako da v njej obratuje že več kot 2.400 poslovnih subjektov, velik poudarek dajejo izvozu, saj izvažajo v kar 60 držav. Prav na gospodarskem področju obe občini največ pričakujeta od nadaljnjega sodelovanja.
Ob slovesnem podpisu pisma o medsebojnem sodelovanju je župan Darko Menih povedal, da je sodelovanja z občino Tešanj zelo vesel, ob naslednjem obisku pa pričakuje, da se bodo aktivno vključila tudi podjetja.
Župan Suad Huskić pa je dejal, da je navdušen nad lepoto naših krajev. Prepričan je, da se lahko drug od drugega veliko naučimo, oni so v svojem kratkem obisku videli veliko zanimivega.