So odškodnine TEŠ za KS preteklost?

Šoštanj – Ker je nadaljnje  delovanje krajevnih skupnosti v občini Šoštanj zaradi negotovega financiranja s strani TEŠ negotovo, se je svetnik v občinskem svetu Boris Goličnik s pobudo po izredni seji sveta obrnil na vodstvo Občine Šoštanj. Odškodninski sporazumi za lani niso bili podpisani, ni pa denarja zanje niti v proračunih za letos in prihodnje leto. Predlaga skupen nastop Občine in Krajevnih skupnostih v pogajanjih za ta denar in brezkompromisno zahtevo do tistega, kar jim pripada. Da pri tem ne gre za nobeno dobrodelnost, pravi, ampak za nadomestilo za vpliv energetske dejavnosti na prostor in kakovost življenja v njem, ki se odraža v senčenju, hrupu, prahu, tresenju tal, vonjavah iz prezračevalnega jaška in razvrednotenju prostora.