So na prvem mestu res varovanci zavoda?

VDC Saša je letos praznoval 20 let delovanja, jeseni so odprli dolgo pričakovano bivalno enoto v Velenju, ob občinskem prazniku MO Velenje je zavod dobil plaketo občine. Vsi dogodki so bili pospremljeni s prisrčnimi prireditvami, govori in pohvalami tako zaposlenim, zavodu, staršem, varovancem in tudi direktorici.

Kdo je ob tem imel cmok v grlu, kdo je koga trepljal po ramenih neupravičeno, kdo zgodbe ne razume prav, pa smo se spraševali prejšnji ponedeljek, ko je na TV Slovenija bil objavljen prispevek v oddaji Tednik o nepravilnostih, slabem ravnanju z varovanci in slabih odnosih med zaposlenimi in starši v enotah Velenje in Mozirje, zaradi česar je odstopil Svet zavoda.

Kaj se dogaja smo poizvedovali na več straneh: pri direktorici Darji Fišer, predsednici Sveta zavoda Janji Rednjak, zaposlenih, starših varovancev.

Darja Fišer: »To je osebna zamera sodelavke.«

Obdolženi ste mobinga, fizičnega nasilja, kraje kartotek. Kaj od tega je res in kaj ne? Kdo vas obtožuje?

»Prvenstvene obtožbe so s strani sodelavke Saše Šmon Potočnik, dipl. med. sestre, ki je v resnici bila odgovorna za vse te stvari, ki se jih meni zdaj očita. To so stvari, ki so se dogajale v letu 2022, to ni aktualno v tem trenutku. Treba je bilo poiskati stvari, ki me bodo prizadele, ki bodo umazale dobro zgodbo VDC Saša. Upala sem, da bodo vsi inšpekcijski nadzori, ki so že bili in niso pokazali nobenih nepravilnosti niti nobenih prekrškov, in tisti, ki še vedno tečejo, dovolj. Zgodba, ki je bila prikazana na televiziji, je zelo prizadela cel kolektiv, na katerega so letele posredno te obtožbe. Nihče v tej zgodbi ni pomislil na uporabnike, ker ne razumejo, kdo naj bi jih tepel, kdo naj bi jih zapiral, ker se to pri nas pač ne dogaja.

Verjamem, da rezultati, ki smo jih nanizali v zadnjih treh letih, bodejo koga. Tudi storitve, ki smo jih dodali, potrebujejo nekaj časa, da se utečejo. Transformirali smo zavod iz ene storitve v zavod s štirimi storitvami, ko sem prevzemala kolektiv, nas je bilo 24. Danes nas je 62, kar pomeni, da je bil skokovit razvoj v tem obdobju mogoče naporen za koga in mu ni zmogel slediti.

Kdor koli je gledal prispevek v Tedniku in dvomi, da je tako kot pravim, lahko pride v Velenje, Žalec ali Mozirje in se sam prepriča o tem, kaj se dogaja in kaj delamo. Žal mi je, da je to prišlo izza zidov varstveno delovnega centra, ne zato, da bi karkoli prikrivali, ampak zato, ker so to stvari, ki bi jih morali nujno rešiti za zidovi, pa ljudje, ki so tudi bili pristojni za to, niso bili pripravljeni, da te stvari rešimo znotraj VDC.«

Posledično poteka več inšpekcijskih nadzorov. Kaj so do zdaj ugotovili?

»V tem trenutku sta odprta 2 inšpekcijska nadzora, zaključenih je bilo 11. Noben inšpekcijski nadzor ni ugotovil nepravilnosti in nobenega prekrška ni bilo izrečenega. Bilo je nekaj ukrepov, ampak te smo, preden so sploh bili postopki zaključeni, že odpravili.«

Svet zavoda je v celoti odstopil med drugim zato, ker naj bi bilo nepopolno letno poročilo.

»Isti člani so potrdili poročila za leta 2019, 2020 in 2021 – pravzaprav identična poročila. Samo številke so se spreminjale. Me pa svet zavoda ni seznanil z ničemer, kar mi zdaj očitajo. V začetku leta so dobili po njihovem anonimno prijavo, s katero me niso soočili, po tem pa so začeli prihajati nadzori.«

Janja Rednjak: »Izgubili smo vsakršno zaupanje.«

Predsednica Sveta zavoda VDC Saša v svojem pismu v imenu vseh članov sveta, ki so odstopili, piše, da so si prizadevali po svojih najboljših močeh in v okviru njihovih pristojnosti, da bi se razmere uredile. »Člani Sveta zavoda VDC Saša smo laični prostovoljci, izvoljeni in imenovani v organ upravljanja javnega zavoda. Delo člana v Svetu zavoda smo prevzeli z vso odgovornostjo in namenom delovanja v korist uporabnikov in zavoda.

Od direktorice smo prejemali številne ne transparentne, zavajajoče in pomanjkljive informacije o poslovanju zavoda, zaradi česar Svet zavoda ni mogel odgovorno opravljati zakonsko predpisanih nalog.

Ves čas smo o zaznanih nepravilnostih obveščali pristojno ministrstvo, inšpekcijske službe in druge pristojne institucije. Člani Sveta zavoda smo zato v juliju 2023 soglasno pričeli s postopkom razrešitve direktorice, h kateremu je soglasje podal tudi Svet staršev, vendar končne odločitve – razrešitev direktorice – Svet zavoda ne more sprejeti brez soglasja Ministrstva za solidarno prihodnost.

Konec septembra smo prejeli od odvetnice direktorice Darje Fišer »poziv k takojšnjemu prenehanju trpinčenja na delovnem mestu in poseganju v dostojanstvo direktorice, v njena pooblastila in delo«. Na takšen način preprosto ne moremo več opravljati svojega dela. Vsako naše postavljeno vprašanje in prošnja za pojasnitev razmer, financ ali česar koli je postala za direktorico oblika trpinčenja s strani predsednice in članov Sveta zavoda VDC Saša.

Želimo, da je javnost seznanjena, da v tem primeru ne gre za »spor« in da ni nobenega ozadja, temveč za samovoljno vodenje javnega zavoda in nesodelovanje z organom upravljanja zavoda.«

Starši: »Slika se riše drugačna, kot je realnost.«

Takšna je izjava enega od staršev, ki pravi, da je situacija takšna, kot jo opisuje svet zavoda. »Gre za kup nepravilnosti pri podajanju podatkov, za nesodelovanje direktorice. Uporabniška izkušnja je takšna, da je na zunaj vse v redu in takšna slika se riše tudi v medijih, prek številnih javnih dogodkov, ki so se odvili letos. Za tistimi varovanci, ki ne morejo govoriti, lahko stojijo le starši, ki vsake toliko vidijo pri otroku, kaj se dogaja. Tak primer so zdravila. Zato obstaja skrb, kaj se v resnici dogaja. Predvsem v enoti Mozirje; ocenjujem, da je Saša Šmon Potočnik ena od zaposlenih, ki se je upala izpostaviti. V dnevnem centru Ježek v Velenju je že dalj časa čutiti napetost. Vzrok zanjo so nekatere napačne poteze direktorice.«

Še eden od staršev, Andrej Grebenšek, nam je povedal: »Z ženo ohranjava živ, tekoč stik s sinom Tomažem, ki že nekaj časa prebiva v bivalni enoti VDC Saša v Velenju. Zadovoljna sva z oskrbo, ki mu jo nudi odgovorno, skrbno in predano operativno osebje tako v dnevnem varstvu kot v popoldanskem in nočnem času. Verjetno to mnenje deliva z večino oskrbovancev in njihovih družin. V zadnjem času VDC pretresa dogajanje, ki je postalo del javne razprave in mu ni v čast. Ugotavljam, da vse to doslej še ni bistveno vplivalo na kvaliteto dela v VDC, bi pa trajanje lahko nepopravljivo in dolgoročno škodilo predvsem varovancem, njihovim družinam in zaposlenim. Trenutno situacijo lahko in morajo takoj presekati direktorica, svet zavoda in resorno ministrstvo, zato moj poziv: sedite za mizo, se pogovorite, dogovorite in ukrepajte. Starši dolgo ne bomo čakali in prenašali nesoglasja najodgovornejših!«

Zaposleni: »Gre za osebno gonjo proti direktorici.«

Povsem drugačno je videnje ene od zaposlenih. Da je direktorica predvsem že več let žrtev obtožb sodelavke Saše Šmon Potočnik in da gre za osebno gonjo proti njej. »Vsekakor direktorica ni popolna, včasih se za kaj prehitro odloči, je malo trmasta, a ne s slabim namenom ali da bi komu škodovala. A to, kar nam očita sodelavka – da delamo grdo z uporabniki. To pa ni res. Sodelavka je izkoristila svet staršev in svet zavoda za svojo igro.«

Župan: »Pričakujem ukrepe ministrstva.«

Da je bilo v zadnjem obdobju v VDC Saša storjenega veliko dobrega in da je pri zadevah, kjer je lahko, pomagala tudi lokalna skupnost, meni Peter Dermol, ki pa kot župan MO Velenje nima pristojnosti, da bi se vpletal v notranje zadeve zavoda.

»Že nekaj časa pa spremljam dva pola, ki se med seboj pregovarjata. Že v preteklosti pa sem opozarjal in tudi v pogovorih z resornim ministrstvom jasno povedal, da bo treba na tem področju narediti red. Nisem razsodnik, kdo ima prav in kdo ne, dejstvo pa je, da v takšni obliki Svet zavoda in vodstvo VDC ne moreta več aktivno sodelovati. Pričakujem od ministrstva, da bo s svojimi ukrepi naredilo red znotraj institucije. Tudi zato, da bomo lahko uživali pridobitve VDC, ki smo jih v zadnjih letih pripeljali v okolje, ne pa, da se bomo ukvarjali sami s sabo.«