Snega manj, posipnega materiala več

Pod minulo sezono zimskega vzdrževanja cest sta potegnila črto tudi koncesionarja v Šaleški dolini, podjetji PUP Velenje in Andrejc Šoštanj. V obeh so ocenili zimsko sezono 2016/2017 kot povprečno, z manj pluženja, a večjo porabo posipnega materiala. V podjetju PUP ocenjujejo, da so tega porabili za približno 30 odstotkov več kot prejšnjo sezono. Predvsem so porabili več soli, 550 ton zaradi snežne deske v letošnjem januarju.