Šmarčani bodo plačevali še ceneje …

Šmartno ob Paki – Občani občine Šmartno ob Paki so lahko do konca lanskega leta plačevali nekatere položnice brez provizije na mestni blagajni na sedežu Mestne občine Velenje. Zaradi novih predpisov z davčnega področja je lokalna skupnost, tako kot občini Velenje in Šoštanj, na začetku leta izvedla javni razpis za izbiro izvajalca storitve in k sodelovanju povabila vse banke iz Šaleške doline. Najugodnejšo ponudbo je oddala Delavska hranilnica, kjer lahko občani že plačajo položnice določenih uporabnikov brez provizije, in sicer na sedežu Delavske hranilnice v Velenju ter v Šoštanju.Na občinski upravi so povedali, da se trudijo skleniti pogodbo s čim več ponudniki storitev. Za zdaj lahko občani plačajo položnice brez provizije za Osnovno šolo bratov Letonja Šmartno ob Paki, Šolski center Velenje, Komunalno podjetje Velenje, PUP-Saubermacher Velenje, Naš čas Velenje, glasbeno šolo Frana Koruna Koželjskega Velenje,  Vestadom, Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje, Medobčinsko zvezo prijateljev mladine Velenje, Stanovanjsko podjetje Line. V bližnji prihodnosti pa pričakujejo še podpis pogodbe z Elektrom Celje.