Slovensko podjetje leta

Brdo pri Kranju, 6. marca – Na slavnostnem dogodku ob zaključku izbora Slovensko podjetje leta so razglasili zmagovalce oziroma najboljša slovenska podjetja po posameznih regijah. Izbor je po vsej Sloveniji potekal v organizaciji lokalnih medijev, v sodelovanju z regionalnimi gospodarskimi zbornicami in partnerstvu s Prvo bonitetno agencijo – EBONITETE.SI.
Zamisel o izboru se je porodila ob dejstvu, da je v Sloveniji uspeh, še posebej podjetniški, premalokrat nagrajen oziroma včasih nosi celo negativni naboj. V Sloveniji se uspešni podjetniki in podjetnice tako praviloma izogibajo soju medijskih luči in slave, njihovi dosežki pa so pogosto spregledani. Izbirali so podjetja, katerih zadnji poslovni rezultati in številni drugi »mehki« dejavniki kažejo na izjemen napredek v poslovanju.
Zlati pokrovitelj dogodka Slovensko podjetje leta je GRAWE zavarovalnica. Predsednik uprave mag. David Kastelic je ob tem povedal: »Verjamem, da priznanja za podjetje leta igrajo ključno vlogo pri spodbujanju in priznavanju odličnosti ter inovacij v poslovnem svetu. Pomembno je, da se podjetja, ki izstopajo po svoji uspešnosti, inovativnosti in trajnosti, izpostavi, saj dober zgled spodbuja krepitve poslovnega okolja. Vsa podjetja, še posebej pa najboljša, si prizadevamo za trajnostno rast in napredek družbe kot celote.«

Ključni so finančni rezultati

Izbor je potekal na podlagi javno dostopnih podatkov o poslovni uspešnosti, ki jih je ocenila strokovna žirija, sestavljena iz predstavnikov gospodarske zbornice, analitika Prve bonitetne agencije – EBONITETE.SI ter predstavnikov uredništev medijev.
Pri Prvi bonitetni agenciji – EBONITETE.SI so pri razvrščanju podjetij in iskanju finalistov glavno vlogo igrali finančni rezultati podjetij. Pri tem so upoštevali kar 15 izbranih finančnih kriterijev, ki jih lahko razdelimo v štiri sklope: kazalniki donosnosti, finančne moči, družbene relevantnosti v regiji ter dinamika sprememb v poslovanju med letoma 2021 in 2022.
Da so se podjetja lahko uvrstila v izbor, so morala izpolniti osnovne pogoje: da imajo računovodske izkaze, sestavljene v strukturi za gospodarske družbe, v izkazih navedeno število zaposlenih tako za tekoče kot preteklo poslovno leto, da so čisti prihodki od prodaje večji od 200.000 evrov, da so kazalniki EBITDA, EBIT, dodana vrednost in čisti poslovni izid za tekoče poslovno leto večji od nič, da podjetje ni aktualni davčni dolžnik, prav tako ni v katerem koli postopku insolventnosti, likvidacije ali izbrisa, da zanj ne velja katera koli domneva insolventnosti ter podjetje ni izbrisano.

Nagrade podelili lokalni časniki

Projekt je potekal v vseh osemih slovenskih regijah. Časnik Večer je razglasil zmagovalce v podravski regiji, Primorske novice so izbrale najboljša podjetja v primorski regiji, Vestnik je razglasil najboljša podjetja v pomurski regiji, Dolenjski list je podelil nagrade za najboljša podjetja v dolenjsko-posavski regiji, tednik Naš čas za najboljša podjetja v savinjsko-zasavski in koroški regiji, časopis Novice Svet24 pa najboljšim podjetjem v osrednjeslovenski in gorenjski regiji.
Na dogodku, ki je bil po svoji zasnovi nekaj posebnega, saj je potekal v igrani obliki televizijskega poročanja, so regijske zmagovalce razglasili v treh kategorijah – med velikimi, srednje velikimi ter malimi in mikro podjetji. Nacionalni partner dogodka je bila Javna Agencija Spirit Slovenija.
Slavnostne podelitve z zabavnim in glasbenim programom so se na najbolje vzdrževanem dvorcu v Sloveniji udeležili številni pomembni podjetniki iz vseh slovenskih regij ter vidni gospodarstveniki, ki so se po dogodku družili na pogostitvi.

Nagrajena podjetja po regijah

PRIMORSKA

TE.SIS – majhna in mikro podjetja
TE.SIS, d. o. o., iz Sežane se ukvarja s prodajo plastičnih granulatov. Kot svojo glavno prednost izpostavljajo lasten vozni park tovornjakov za zagotavljanje pravočasne dobave ter boljše in hitrejše storitve dobaviteljem. Leta 2021 so svoje poslovanje razširili s podjetjem v Srbiji.
Vitanest – srednja podjetja
Vitanest, d. o. o., iz Nove Gorice je družinsko podjetje, ustanovljeno leta 1999 na osnovi dolgoletnih izkušenj s področja distribucije ogrevalnih in klimatskih naprav. So distributer za klimatske naprave, toplotne črpalke, rekuperatorje toplote s prezračevanjem, bakrene cevi in konzole za namestitev. Trgu že vrsto let ponujajo najboljše proizvode in tehnologije vodilnih svetovnih proizvajalcev.
Hidria – velika podjetja
Hidria, d. o. o., iz Idrije je ena vodilnih globalnih korporacij na področju avtomobilskih in industrijskih tehnologij. Razvijajo visoko učinkovite industrijske sisteme, ki pomagajo varovati okolje. Hidriine rešitve za avtomobilsko industrijo uporabljajo vsi vodilni proizvajalci vozil in originalne opreme zanje. Hkrati so razvojni dobavitelj najsodobnejših sistemov za industrijsko tehnologijo in elektrotehniko.

PODRAVSKA

Bioles Horizont – majhna in mikro podjetja
Začetki podjetja Bioles Horizont, d. o. o., iz Maribora segajo v leto 1990, ko so bili eno prvih zasebnih podjetij v Sloveniji z lastno prodajo in distribucijo trdih goriv. Sledeč ekološkim trendom so v letu 1993 razširili program še s tekočimi gorivi in dali kupcem možnost izbire. Z odličnimi prodajnimi uspehi so zavzeli položaj med vodilnimi podjetji v severovzhodni Sloveniji.
Systemair – srednja podjetja
Systemair, d. o. o., iz Maribora je vodilni svetovni proizvajalec in dobavitelj visokokakovostnih izdelkov ter sistemov za prezračevanje, ogrevanje in hlajenje. Že skoraj 50 let strankam ponuja inovativne, trajnostne in energijsko učinkovite rešitve. Vsaka rešitev, ki izvira iz njihovih laboratorijev, je zasnovana trajnostno, energijsko učinkovito in okolju prijazno.
Impol – velika podjetja
Impol, d. o. o., iz Slovenske Bistrice odlikujejo vrhunski izdelki in polizdelki iz aluminija. Razvijajo inovacije, testirajo in izpopolnjujejo vrhunske aluminijeve zlitine s specifičnimi mehanskimi lastnostmi. V livarni proizvajajo več kot 70 različnih aluminijevih zlitin, individualno razvitih za potrebe različnih industrij. Prav to je ena njihovih ključnih konkurenčnih prednosti.

POMURSKA

Benko-tehna – majhna in mikro podjetja
Benko-Tehna, d. o. o., iz Puconcev je družinsko podjetje z 32-letno tradicijo. Oče in stric zdajšnjega direktorja Simona Benka sta leta 1991 odprla kovinarsko delavnico in trgovino z gradbenim materialom, nato so dejavnost podjetja leta 2005 preusmerili v trgovino s kovinskimi izdelki. Danes je njihova glavna dejavnost prodaja pohodnih rešetk, ekspandiranih in perforiranih pločevin, varjenih in valovitih mrež, pločevinastih rešetk, okovij za vrata ipd.
Pomurske mlekarne – srednja podjetja
Pomurske mlekarne, d. d., že 75 let ustvarjajo v Murski Soboti in Ljutomeru. So sodobna mlekarna z okolju prijazno tehnologijo in proizvodnim programom, ki sledi svetovnim trendom. Izdelujejo visokokakovostne mlečne izdelke iz slovenskega mleka, namenjene najzahtevnejšim, ozaveščenim kupcem, ki skrbijo za svoje zdravje.
GMT – velika podjetja
GMT, d. o. o., iz Murske Sobote je vodilna slovenska družba na področju uvoza, prodaje in distribucije nadomestnih in dodatnih delov za osebna in lahka tovorna vozila, hkrati pa je s svojimi hčerinskimi družbami uradni zastopnik in distributer maziv znamke Castrol, BP in Aral za Slovenijo, območje nekdanje Jugoslavije ter Bolgarijo. Čeprav je kar 90 odstotkov dobaviteljev iz tujine, zagotavljajo dobavo želenih delov slovenskim kupcem v samo 24 urah.

DOLENJSKO-POSAVSKA

OFTALMO – majhna in mikro podjetja
OFTALMO, d. o. o., Očesni center Preskar iz Krškega je zasebni medicinski center, specializiran za diagnostiko in zdravljenje očesnih obolenj ter operacije oči, za kar so mednarodno akreditirani in ISO certificirani. Odlikujejo jih strokovnost, predanost bolnikom in sodobna tehnološka opremljenost.
Willy Stadler – srednja podjetja
Willy Stadler, d. o. o., iz Leskovca pri Krškem sodi med vodilne svetovne ponudnike delno ali popolnoma avtomatiziranih naprav za ločevanje in reciklažo odpadkov. Načrtujejo, izdelujejo in montirajo avtomatizirane sortirnice in stroje v reciklažni industriji in so pionirji na svojem področju.
Krka – velika podjetja
Krko, d. d., Novo mesto 70-letne izkušnje uvrščajo med vodilna generična farmacevtska podjetja. Kakovost njihovih izdelkov je danes prepoznana po vsem svetu. Njihovi dosežki so plod poguma in vizionarstva vseh generacij.

OSREDNJESLOVENSKA

Strenia IND – majhna in mikro podjetja
Strenia IND, d. o. o., iz Ljubljane svojo zgodbo gradi na 70-letni tradiciji strojegradnje. Njihovi značilni izdelki so roke, podvozja in druge komponente gradbene mehanizacije, drobilniki, sita in transportne naprave za rudarstvo in proizvodnjo cementa ter različne komponente za drugo industrijsko opremo.
Endava – srednja podjetja
Endava, d.o.o., iz Ljubljane je slovenska izpostava podjetja, ki tako globalno kot lokalno ponuja informacijske rešitve. V ocenjevanjem obdobju je celotne prihodke dvignila z 18 na kar 48,8 milijona evrov in hkrati močno povečala število zaposlenih.
Lek – velika podjetja
Lek, d. d., iz Ljubljane je prva in najstarejša farmacevtska družba v Sloveniji, v kateri razvijajo, izdelujejo in tržijo učinkovita, varna in kakovostna generična in podobna biološka zdravila, namenjena bolnikom po vsem svetu. Že desetletja dejavno soustvarjajo slovenski razvojno-raziskovalni prostor. Sodelujejo s slovenskimi univerzami in centri odličnosti. Uspešno povezujejo gospodarstvo in znanost.

GORENJSKA

Vasco – majhna in mikro podjetja
Vasco, d. o. o., iz Šenčurja ponuja poslovno-informacijski sistem za celovito podporo poslovanju podjetij. Njihova programska oprema je namenjena zasebnikom, manjšim in srednje velikim podjetjem, pa tudi večjim poslovnim sistemom. Njihova glavna usmeritev je približati se potrebam uporabnikov, jim kar najbolj olajšati poslovanje in zagotavljati ustrezne poslovne rešitve.
Ngen – srednja podjetja
Ngen, d. o. o., iz Žirovnice stremi k popolni digitalizaciji in decentralizaciji evropskega energetskega sistema. Cilj je slediti uvajanju novih tehnologij iz obnovljivih virov in zmanjšati ogljični odtis. Rešitve Ngena omogočajo neposredno medsebojno sodelovanje med proizvajalci, distributerji, prenosnim sistemom in odjemalci na vseh ravneh, kar vodi v optimizacijo porabe in povečanje energetske neodvisnosti.
SIJ Acroni – velika podjetja
SIJ Acroni, d. o. o., z Jesenic je eden vodilnih proizvajalcev nerjavnih in specialnih jekel v Evropi. S svojimi jekli in izdelki so tudi partner za zeleni prehod Evrope. Opredeljujejo se kot sodobna reciklažna jeklarna. Uvrščajo se tudi med vodilne slovenske izvoznike.

SAVINJSKO-ZASAVSKA

Marovt – majhna in mikro podjetja
Marovt, d. o. o., iz Stranic je ena najnaprednejših kovačnic v Evropi. Glavni dejavnosti podjetja sta še obdelava odkovkov in izdelava stružnih delov za najprestižnejše vodilne blagovne znamke v avtomobilski industriji. S skoraj 50 leti izkušenj, kredibilnostjo in zanesljivostjo so prvorazredni dobavitelj v eni najzahtevnejših svetovnih industrij.
Kronoterm – srednja podjetja
Kronoterm, d. o. o., z Gomilskega ponuja rešitve za vse izzive na področju varčnega in okolju prijaznega ogrevanja in hlajenja. Z lastnim razvojem, raziskavami in proizvodnjo razvijajo kakovostne in zanesljive toplotne črpalke, ki omogočajo velike prihranke. Inovativne rešitve dopolnjujejo s celovitimi storitvami: vse od načrtovanja in dobave do postavitve in vzdrževanja skozi celotno življenjsko dobo naprave.
Jagros – velika podjetja
Jagros, d. o. o., iz Rogaške Slatine je družinsko trgovsko podjetje, prepoznavno pod imenom Trgovine Jager. Začetki poslovanja segajo v leto 1989, ko sta Franc in Marija Jager odprla prvo trgovino Jager v Rogaški Slatini. Vse od začetka je bila v poslovanje podjetja vpeta vsa družina. Iz prvotno majhnega podjetja je v 30 letih zraslo veliko slovensko družinsko trgovsko podjetje.

KOROŠKA

Lesarstvo Bricman – majhna in mikro podjetja
Lesarstvo Bricman, d. o. o., iz Šmartna pri Slovenj Gradcu deluje od preloma tisočletja. Podjetje se ukvarja z odkupom, razrezom in prodajo lesa. Posebej specializirani so za odkup najkakovostnejše hlodovine iglavcev, kot so smreka, bor in macesen. Na svoji žagi zagotavljajo lesne sortimente za mizarske storitve in izdelavo stavbnega pohištva.
LABELPROFI – srednja podjetja
LABELPROFI, d. o. o., iz Slovenj Gradca se ponaša z dolgoletnimi izkušnjami na področju grafike in produkcijskega tiska. Poslovno pot so začeli leta 1994 kot majhen studio za grafično oblikovanje in pripravo za tisk. Zadnjih nekaj let so se specializirali za produkcijo etiket pod blagovno znamko Labelprofi. V zadnjem obdobju so dejavnosti dodali novo branžo – izdelavo fleksibilne embalaže za male in srednje serije.
Cablex M – velika podjetja
Cablex-M, d. o. o., iz Mežice je del skupine Cablex. Vsestransko tehnološko opremljeno podjetje skrbi za proizvodnjo in trženje kabelskih snopov ter zagotavlja najvišjo odzivnost pri velikih in malih serijah. Podjetje spodbuja novosti in inovacije, zato del dobička neprestano vlaga v razvoj, investicije in izboljšave.