Slovenjgraška bolnišnica z izzivi zagotavljanja kadrov in negativnim poslovanjem

Slovenj Gradec, 8. novembra – Slovenjgraška bolnišnica je v prvih devetih mesecih po ocenah poslovala s 4,3 milijona evrov primanjkljaja. Vodstvo navaja več razlogov za to, svet zavoda pa mu je na torkovi štiriurni seji naložil pripravo dodatnih gradiv. V bolnišnici bi potrebovali vsaj 20 dodatnih zdravnikov, akutno je pomanjkanje anesteziologov in srednjih medicinskih sester.

Skupni ocenjeni prihodki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec so v prvih devetih mesecih letos znašali 46,9 milijona evrov in so za slabo desetino višji od prihodkov primerljivega obdobja lani, hkrati pa desetino nižji od načrtovanih za prvih devet mesecev letos. Nižji prihodki so predvsem posledica nižje realizacije delovnega programa od načrtovanega, predvsem na področju akutne bolnišnične obravnave. Na področju ambulantne dejavnosti je bolnišnica dosegla boljše rezultate kot lani, a direktor bolnišnice Janez Lavre opozarja, da je ambulantna dejavnost podcenjena. Trenutno slovenjgraška bolnišnica tekoče posluje s presežkom, za konec leta pa glede na zdaj znane podatke ocenjuje, da bo primanjkljaj znašal 3,7 milijona evrov. Skupno negativno poslovanje vpliva tudi na likvidnost bolnišnice in poplačila večmilijonskih obveznosti do dobaviteljev, vodstvo se boji izvržb.

Lavre je sicer na torkovi seji sveta zavoda poudaril, da so tudi glede na usmeritve ministrstva za zdravje in zahteve sveta zavoda pripravili uravnotežen finančni načrt za letos, a da se zdaj izkazuje, da ne uspejo izvesti toliko obravnav, kot so načrtovali, hkrati je opozoril na več sistemskih težav. Med razlogi za izgubo oz. primanjkljaj je izpostavil tudi, da v ceni zdravstvene storitve niso priznani vsi stroški, zato pričakuje korigiranje cene.