Slabih 550 tisoč evrov za vzdrževanje cest

Velenje – V Mestni občini Velenje je 334 kategoriziranih občinskih cest v skupni dolžini 210,4 kilometra. Za njihovo vzdrževanje v času zimske sezone bo lokalna skupnost namenila blizu 440 tisoč evrov. Za zimsko vzdrževanje javnih utrjenih površin, ekoloških otokov in parkomatov pa dobrih 108 tisoč evrov. Koncesionarja za izvanjaje zimske službe sta podjetji PUP Velenje in Andrejc Topolšica. Na območju Mestne občine Velenje poteka tudi 6 državnih cest v dolžini približno 42 kilometrov, s katerimi upravlja Direkcija Republike Slovenije za ceste, vzdržuje pa jih podjetje Voc Celje.