Skupščina Premogovnika 9. julija

Velenje – Premogovnik Velenje je na svojih spletnih straneh objavil sklic 24. skupščine družbe za 9. julija. Na njej naj bi zmanjšali osnovni kapital družbe iz sedanjih skoraj 114 milijonov evrov na zgolj dobra dva milijona 700 tisoč evrov. Če bo skupščina to sprejela, je potem predvidena dokapitalizacija Holdinga Slovenske elektrarne v višini skoraj 38 milijonov evrov v obliki stvarnih vložkov (oprema, terjatve) in v višini 34 milijonov v obliki denarnih vložkov delničarjev.