Skupna občinska uprava SAŠA regije

Velenje – Zakon o financiranju občin je z namenom krepitve medobčinskega sodelovanja spremenil pogoje za pridobitev sredstev iz državnega proračuna za sofinanciranje skupnih občinskih uprav, hkrati pa se je z novim zakonom povečalo tudi število delovnih področij. Zaradi sprememb, ki jih določa omenjeni zakon, sta se obstoječa skupna organa Medobčinska inšpekcija, redarstvo in vastvo okolja ter Urad za urejanje prostora SAŠA regije združila v nov organ Skupna občinska uprava SAŠA regije. Delovati je začela 1. januarja letos, povezuje pa deset občin. Poleg nalog, ki so se že izvajale, po novem izvajajo tudi naloge občinskega odvetništva, pravne službe in proračunskega računovodstva.