Skupaj čez vse ovire

Velenje – V Komunalnem podjetju Velenje se v času epidemije, ko se je na mnogih področjih delo skoraj ustavilo, ne morejo privoščiti, da se izvajanje vodne in toplotne oskrbe, odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda, izvajanje pogrebno pokopališke dejavnosti, priprava pitne vode in nadzor nad kakovostjo pitne vode, ne bi potekalo nemoteno. Ker sta varnost in zdravje zaposlenih na prvem mestu, so poskrbeli, da imajo delavci ustrezno zaščitno opremo in vsa potrebna navodila za pravilno ravnanje v času epidemije.

Kljub zmanjšanim vzdrževalnim ekipam na terenu ter težjim pogojem dela distribucija poteka normalno.

Vodstvo Komunalnega podjetja Velenje o sodelavcih v teh nehvaležnih trenutkih pravi: “Nekje je bilo zapisano, da izredne razmere ne oblikujejo značaja, ga pa razkrijejo. Naši zaposleni so v teh razmerah pokazali veliko mero razumevanja, odgovornosti in pripravljenosti doprinesti k nemoteni komunalni oskrbi in poslovanju podjetja. Njihova predanost delu, ki ga v teh razmerah opravljajo, dokazuje, da imajo srce na pravem mestu in da lahko skupaj premagamo vse ovire.”

Na fotografijah: Delavci v zaščitni opremi na napravah za pripravo pine vode in črpališčih, pri čiščenju zamašene črpalke na črpališču Pohrastnik, delavca v zaščitni opremi pri vozilu za čiščenje kanalizacije, pogrebci pri pogrebni slovesnosti, delavec v zaščitni opremi pred prevozom pokojnika na obdukcijo, nameščeno zaščitno steklo v pisarni na pokopališču v Podkraju.