Skrajni čas je, da ravnamo odgovorno

V Šaleški dolini poteka preobrazba sistema daljinskega ogrevanja, ki je sestavni del nacionalnega prizadevanja za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij. Župan Občine Šoštanj, Boris Goličnik, ki je bil imenovan za nacionalnega koordinatorja pravičnega prehoda, poudarja pomen učinkovitega prehoda in ohranjanja socialne varnosti ter zdravega življenjskega okolja.

Goličnik izpostavlja, da je pravičen prehod ključen za minimalen vpliv na zaposlene in skupnosti, hkrati pa zagotavlja socialno varnost in zdravo okolje. Cilji Šaleške doline vključujejo zagotovitev nadomestnih virov ogrevanja, ohranitev delovnih mest ter ustvarjanje pogojev za nova, kvalitetna delovna mesta.

Prehod iz premogovništva vključuje tudi znižanje stroškov toplotne energije. Goličnik poudarja odgovorno ravnanje posameznikov in družbe ter predlaga ukrepe, kot so učinkovito prezračevanje, zmanjšanje bivalne temperature, vgradnja termostatskih ventilov ter prenova ogrevalnih sistemov.

Financiranje preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini delno zagotavlja Evropska unija preko sklada za pravični prehod. Goličnik izraža hvaležnost lokalni podpori in poudarja, da bo preobrazba potekala v treh fazah, pri čemer je prva faza osredotočena na zmanjšanje izgub v toplotnem omrežju.

Cilj preobrazbe v Šaleški dolini je tudi energetska sanacija stavb, kar zahteva ozaveščanje prebivalcev o nujnosti ukrepov za zmanjšanje ogljičnega odtisa. Goličnik izpostavlja primere, kot so zamenjava oken, ki lahko pripomorejo k energetski učinkovitosti, ter poudarja potrebo po trajnostnih in ekonomsko vzdržnih toplotnih virih za prihodnje generacije.

Več v Našem času, št. 46, ki je izšel 16. novembra.