Skoraj 100 tisoč evrov za kulturne programe in projekte

Mestna občina Velenje je 2. decembra na spletni strani www.velenje.si objavila javni razpis za izbiro kulturnih programov in projektov, ki jih bo sofinancirala v letu 2023 in za to namenja 98.850 evrov. Javni razpis bo trajal do 6. januarja 2023. Razpisanih je pet področij: A – kulturni programi, B – kulturni projekti, C – kulturni projekti s področja založništva (knjiga, cd, dvd), D – delovanje zveze kulturnih društev in E – projekti medkulturnega dialoga.
Prijavitelji morajo prijave oddati do 6. januarja 2023, najkasneje do 23.59, ko se bo aplikacija za oddajo elektronske prijave zaprla. Prijava mora biti v celoti izpolnjena in oddana v elektronski sistem. Natisnjen mora biti samo izpis s podatki o prijavi (kontrolni obrazec) in samo ta izpis, podpisan in žigosan, mora biti poslan po pošti oz. oddan osebno skladno z besedilom razpisa.