Škodo v kmetijstvu povzročili toča, močan veter in nalivi

Potolčena koruza, sadovnjaki in vinogradi, namočene njive in travniki, pa tudi razkriti kmetijski objekti – vse to je med drugim škoda, ki jo je utrpelo kmetijstvo v Šaleški dolini. Kot je povedal direktor Kmetijske zadruge Šaleška dolina Ivan Drev, o škodi v denarju še ne morejo govoriti, lahko pa je opisal, kaj vse je poškodovano, uničeno oziroma kje bo pridelek manjši od pričakovanega.
»Največjo škodo so neurja naredila na silažni koruzi ter na pšenici in ječmenu. Ocenjujemo, da bo škoda med 50 in 60 odstotkov. Prve toče so zelo uničile nasade jabolk in grozdja. Pri tem bo izpad zelo velik in kdor ni imel nasadov pokritih s protitočno zaščito, bo ob ves pridelek,« je povedal Drev, po tem ko so si predstavniki zadruge ogledali škodo na najbolj prizadetih območjih na terenu in so jo sporočali tudi kmetje.
Drugi del škode je povzročilo močno deževje, ki je zbilo in zalilo njivske površine. Zato bo rast bistveno okrnjena. »Ocenjujemo, da bo tudi pri silažni koruzi, kjer ni bilo toče, izpad med 30 in 40 odstotkov.« Sadovnjaki na posestvu Turn imajo protitočno zaščito in ta je zdržala, zato škode zaradi toče ni, je pa zaradi namočenosti terena, na delu, ki ni pokrit, pa bodo ob okoli tretjino pridelka.

Poškodovani so bili tudi objekti

Škodo so utrpeli tudi nekateri objekti KZ Šaleška dolina. Veter in toča sta jim na strehi sedeža KZ uničila klimatske naprave, povratna voda v kanalizacijskih sistemih je zalivala objekte. »Poplave smo imeli v enoti Saša v Nazarjah, v Šoštanju, Lučah … Na hlevu v Šmartnem ob Paki je razkrilo streho,« našteva Drev, a hkrati se zaveda tudi, da ni bilo tako hudo, kot je razvidno iz poročil iz drugih krajev.