Škodo, ki je nastala na vašem imetju, čim prej prijavite svoji zavarovalnici

Zaradi pretekle ujme in posledičnih poplav, ki so množično škodo povzročile povsod po Sloveniji, številne skrbi, kako bo s povračilom škode zavarovalnic, pri katerih imajo ljudje zavarovano svoje imetje. Iz ene večjih zavarovalnic so sporočili, da bo dokončna ocena škode na premoženju znana, ko se bodo umirile vremenske razmere oziroma njihove posledice in bo možno dostopati na prizadeta območja. Popis se bo nato izvajal več tednov. Povedali so, da popisi in cenitve škod zaradi izrednih vremenskih dogodkov trenutno že potekajo na tistih območjih, kjer razmere omogočajo varno izvedbo.

Kaj pa je pomembno zdaj, ko se je stanje umirilo in smo že začeli z čiščenjem poplavljenih in uničenih domov, nam je povedal cenilec Uroš Metličar: »Če imate svoj dom zavarovan, je najpomembneje, da škodo fotografirate, preden začnete s čiščenjem. Potem je treba narediti seznam uničenih stvari in prostorov ter vse predati cenilcu in zavarovalnici.« Povedal je še, da žal veliko ljudi zavarovanja nima oziroma imajo zelo nizek limit, ampak tega sedaj, ko je škoda že narejena, ne morejo spremeniti in se naknadno zavarovati. »Najbolj pomembno je, da ljudje sami stopijo v stik z zavarovalnico, so v trenutnih razmerah potrpežljivi ter z zavarovalnim agentom sodelujejo.« Poplave, ki so prizadele vso Slovenijo, so poleg hiš in stanovanj ter gospodarskih objektov zalile tudi marsikatero vozilo. Materialna škoda, ki nastane v takšnih primerih, je pogosto velika, ali nam jo bo poravnala zavarovalnica, pa je odvisno od tega, katero zavarovanje imamo sklenjeno. Zavarovalnice imajo to urejeno različno. Pri nekaterih je tovrstno zavarovanje že del osnovnega paketa kasko zavarovanja, pri drugih moramo imeti poleg splošnega kaska za poplave sklenjen še delni kasko, ki zajema te nevarnosti naravnih nesreč. So tudi izjeme, ko vam škode kljub zavarovanju ne bodo povrnili. To se bo zgodilo v primeru, če sami zapeljete v poplavljeno območje, razen če s tem rešujete življenje.

Pomembno je, da poplavljenemu avtomobilu izklopimo akumulator, škodo fotografiramo ter se nato povežemo z zavarovalnico, ki nas bo usmerila naprej. Tudi če voda ni vdrla v avtomobil, je priporočljivo, da ga preventivno pregleda strokovnjak, s čimer se boste izognili morebitni večji škodi, ki bi nastajala v dnu karoserije ali celo v motorju. Veliko ljudi je v poplavah izgubilo ali pa jim je voda uničila dokumente. Z upravnih enot poročajo, da so vsi ob vlogi za nov dokument, ki je bil poškodovan ali izgubljen, oproščeni plačila upravnih taks. To velja za izdajo osebđne izkaznice, potnega lista, vozniškega in prometnega dovoljenja, tujskih listin, različna potrdila o prijavi prebivanj ter tudi ostale dokumente, ki vam jih lahko izdajo na upravni enoti. Glede na okoliščine, v katerih je posameznik ostal brez identifikacijskih dokumentov, se izdaja novega dokumenta lahko rešuje kot nujna vloga, vlogo za izdajo novega dokumenta pa lahko podate na katerikoli upravni enoti. Pozivajo pa vse, ki bi našli osebno izkaznico, potni list ali druge dokumente, naj jih prinesejo na upravno enoto ali policijsko postajo. Najdenih dokumentov z izpostavljenimi osebnimi podatki naj ne objavljajo na družbenih omrežjih.