Škode za več kot 5,4 milijona evrov

Po za zdaj znanih podatkih pristojnih služb ali komisij v občinah Zgornje Savinjske doline, je obilno deževje konec prejšnjega meseca v tamkajšnjih sedmih občinah povzročilo škode za več kot 5,4 milijona evrov. Poškodovane so brežine, bankine, uničena so cestišča, podrti ali poškodovani so podporni zidovi. Niso pa ugotovili še vseh plazov in usadov, ki jih je prav tako povzročila obilica voda. Veliko škode so zaznali tudi na vodni infrastrukturi kot so jezovi, lesene kašte in jezbice, ki naj bi omilili trganje brežin in razlivanje vode.