Sklepi izredne seje

Sveti občin Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki so na podlagi določil statutov občin na skupni izredni seji, 23. marca 2016 sprejeli naslednje

SKLEPE OZ. ZAHTEVE
o podpori energetskega gospodarstva v Šaleški dolini

1. člen
Sveti občin nasprotujemo načrtnemu uničevanju in izčrpavanju energetske družbe Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ), kar posledično vpliva tudi na Premogovnik Velenje.

2. člen
Od poslovodstev energetskih družb skupine Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) pričakujemo, da izvajajo socialni dialog s predstavniki zaposlenih.

3. člen
Sveti občin podpiramo prizadevanja zaposlenih pri ohranjanju delovnih mest.

4. člen
Od Vlade Republike Slovenije, Slovenskega državnega holdinga (SDH) in HSE zahtevamo, da izpolnijo vse zaveze vezane na strategijo Obratovanja proizvodnih enot, števila zaposlenih, okoljskih vplivov in druge, ki so bile predvidene ob začetku načrtovanja in gradnje bloka 6 TEŠ.

5. člen
Od Vlade Republike Slovenije zahtevamo, da začne postopke za sprejem zakonodaje, ki bo omogočila zapiranje Premogovnika Velenje. Prav tako zahtevamo, da se sprejme ustrezen zakon za ureditev odškodnine za povzročene obremenitve okolja in omejeno rabo prostora v Šaleški dolini.

6. člen
Sveti občin nasprotujemo centralizaciji poslovanja Skupine HSE in prenosom poslovnih funkcij na sedež Skupine HSE.

7. člen
Od Skupine HSE pričakujemo družbeno odgovorno ravnanje in dosledno spoštovanje zavez sprejetih s sporazumom iz maja 2014 za povračilo škode za povzročene obremenitve okolja na območju vseh treh občin in sklenitev novega sporazuma o odškodnini na območju vseh treh občin do konca obratovanja TEŠ.

8. člen
Ti sklepi začnejo veljati z dnem sprejema in se objavijo v uradnih glasilih občin.

 

Šoštanj, 23. marec 2016

 

Bojan KONTIČ,
župan Mestne občine Velenje

Darko MENIH,
župan Občine Šoštanj

Janko KOPUŠAR,
župan Občine Šmartno ob Paki