Škarja ostaja direktor Komunalnega podjetja

Na današnji seji se je Svet ustanoviteljev Komunalnega podjetja Velenje seznanil s sklepom Nadzornega sveta podjetja v zvezi razpisom za direktorja Komunalnega podjetja Velenje. Na objavljen razpis je namreč prispela le ena nepopolna vloga in tako ni bila v skladu z razpisnimi pogoji. Zato je Svet ustanoviteljev sprejel sklep, da se v roku šestih mesecev ponovno izvede javni razpis za imenovanje direktorja Komunalnega podjetja Velenje. Do imenovanja novega direktorja bo podjetje vodil dosedanji direktor mag. Gašper Škarja.