Sistemizacija del v družbi HTZ Velenje zakonita

Velenje – Zaradi potrebe po prenovi vseh procesov v Skupini Premogovnik Velenje je družba na osnovi organizacijskih sprememb pristopila k spremembi sistemizacije delovnih mest – najprej je le-to izvedla v hčerinskih družbah PV Invest, HTZ Velenje in RGP, v zaključni fazi pa je tudi sistematizacija v Premogovniku Velenje. Večina zaposlenih v družbi HTZ Velenje, I. P., d. o. o. je ob uveljavitvi nove sistematizacije v družbi nove pogodbe podpisala takoj, 12 zaposlenih v omenjeni družbi pa je s pravno pomočjo sindikata SDRES na Delovno sodišče v Celju vložilo zahteve za ugotovitev nezakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga s ponudbo nove. Ker se vsi zahtevki opirajo na enako ali podobno dejansko in pravno podlago, je sodišče izvedlo vzorčni postopek, ostale postopke pa za čas vodenja prvega postopka prekinilo. Sodišče je zaključilo, da je družba HTZ v obravnavanem postopku ravnala zakonito.