Širijo kolesarsko omrežje

Velenje – Čeprav v teh dneh še mnogo dejavnosti ne poteka tako, kot smo vajeni, pa nekatere niso zastale. Kot pravijo na občini Velenje tako ni zastala gradnja kolesarskih poti ob Velenjskem jezeru, kjer so začeli že gradnjo mostu čez iztok potoka Lepene iz Velenjskega jezera. Odsek mimo kampa in Kinološkega društva Velenje je že končan, sedaj je treba urediti le še pešpot. Delno so dela končana tudi že mimo podjetja Gorenje, trenutno gradijo parkirišča za kolesa ob glavnem vhodu v tovarno. Pri podjetju Gorenje morajo urediti še sanacijo komunalnega kolektorja odpadne vode. Prav tako je v nastajanju načrt zasaditve trase med reko Pako in podjetjem Gorenje.

Dela intenzivno potekajo tudi na območju Velenjka–Žarova. Trasa je v grobem že urejena, položili so inštalacije za javno razsvetljavo, sedaj urejajo odvodnjavanje in nasipanje brežin. Začeli pa so tudi dela n mostu čez potok Trebušnica.