Sindikati ugotavljajo, da težave ostajajo

Slovenija – Pet mesecev po podpisu sporazuma o ureditvi delovnih razmer v Pošti Slovenije sindikalni predstavniki ugotavljajo, da težave ostajajo. Zaposleni so po navedbah Sindikata poštnih delavcev še vedno preobremenjeni, zato vztrajno narašča število bolniških odsotnosti, nadur in neizkoriščenega dopusta. Na pošti sicer ugotavljajo, da vse zaveze skušajo uresničiti, tako kot je bilo dogovorjeno, nekatere so že, druge terjajo več časa. Med njimi je tudi večje število zaposlitev. Od 312 dodatnih zaposlitev so jih uspeli zagotoviti že 166.