Sindikat opozarja na težave čistilk

Ljubljana, Velenje – Danes je bila v Ljubljani tiskovna konferenca na kateri so v sindikatu VIR spregovorili o izkoriščanju čistilk, ki so zaposlene v družbi Aktiva, najema pa jih je Šolski center Velenje. Potem, ko je sindikat opozoril na nevzdržne razmere v družbi Aktiva, prek katere so čistilci in čistilke opravljali delo in pozval Šolski center Velenje, k neposredni zaposlitvi čistilk, se je direktor ŠC-ja Velenje odločil za prekinitev pogodbe z družbo Aktiva, a nato sklenil pogodbo z lastniško povezanim invalidskim podjetjem Aktiva TS, na katerega pa potem prezaposlili vse dotedanje čistilke Aktive, razen tistih, ki so se sindikalno organizirale in opozarjale na nepravilnosti.

Direktor Šolskega centra Velenje Janko Pogorelčnik o tem vprašanju, o katerem smo v Našem času pisali že pred časom, pravi, da je podjetje Aktiva na ŠCV korektno opravilo naloge in da zagotavljala zadostne kadrovske in tehnične zmogljivosti ter pravočasno izvedbo storitev. Sami te storitve ne bodo opravljali.

Na Aktivi pa podarjajo, da so njihovi normativi povsem usklajeni s pravili stroke, kar pomeni, da jih povprečen delavec lahko doseže. Zgodba s tem seveda ni zaključena, sindikat pa obljublja tožbe, če ne bo prišlo do drugačnih dogovorov.