Sestava mešanih komunalnih odpadkov

Velenje – Na območju Mestne občine Velenje na leto nastane okrog 4600 ton mešanih komunalnih odpadkov. Lanska analiza teh odpadkov je pokazala, da je v njih največ plastike – skoraj 30 odstotkov. Sledijo kuhinjski biorazgradljivi odpadki, pa papir in lepenka. Največ plastike v mešanih komunalnih odpadkih se znajde v stanovanjskih zgradbah v urbanem naselju. Največ bioragradljivih odpadkov pa v mešane odpadke odvržejo obrtniški in trgovski obrati v urbanem naselju.

Lanskoletna raziskava o ravnanju z odpadki v Mestni občini Velenje je pokazala, da povprečni občan na leto ustvari dobrih 300 kilogramov odpadkov, največji delež pa predstavljajo biorazgradljivi odpadki. Sledijo mešana embalaža, papir in karton, les, steklo, kosovni in ostali odpadki. Sicer se ločeno zbere dobrih 53 odstotkov vseh odpadkov. Ostali so mešani komunalni odpadki, med katerimi je še vedno veliko reciklantov in biorazgradljivih odpadkov.