Sedež enega od območnih centrov v Velenju

Po predlogu reorganizacije centrov za socialno delo, ki ga je pripravilo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, naj bi se trenutno delujočih 62 centrov za socialno delo prestrukturiralo v enote, poleg teh pa bodo po novem ustanovili še 16 območnih centrov za socialno delo. Vez med posameznimi centri in ministrstvom bo centralna enota centrov. Sedež enega od območnih centrov naj bi bil v Velenju, in sicer za območje upravnih enot Velenje, Mozirje in Žalec, imenoval pa naj bi se Center Šaleško-savinjske. Trenutno delujoči centri omenjenih občinah pa naj bi postali lokalni centri.