Se zoper Rotnika obeta sodna preiskava?

Celje, 23. januarja – Okrožno državno tožilstvo v Celju je zoper nekdanjega direktorja Termoelektrarne Šoštanj dr. Uroša Rotnika obravnavalo šest kazenskih zadev. Dve ovadbi so zavrgli, ostale štiri pa so bile odstopljene v reševanje sodišču. Po poročanju POP TV naj bi se obetala sodna preiskava. Očitali naj bi mu zlorabo položaja ali pravic, ponarejanje ali uničenje poslovnih listin, pranje denarja in tatvino v sostorilstvu pri investiciji bloka 6.   Rotnik je bil zaslišan že tudi pred preiskovalno komisije Državnega zbora za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri investiciji v Teš. Na zaslišanjih je zatrjeval, da je bil projekt Teš 6 voden transparentno in gospodarno, z vsemi podrobnostmi glede šestega bloka pa da so bili seznanjeni vsi predpostavljeni.