Še vedno veliko prejemnikov denarnih pomoči

Na Centru za socialno delo Velenje kljub gospodarski rasti in manjšemu številu brezposelnih oseb ne beležijo manj prejemnikov socialnih transferjev v primerjavi z lanskim letom. Na mesec prejema denarno pomoč približno 1500 občanov iz občin Velenje,Šoštanj in Šmartno ob Paki, izredno denarno pomoč povprečno 170, približno 300 je prejemnikov varstvenega dodatka. Otroški dodatek prejema na mesec povprečno 4700 družin, državno štipendijo 1200 upravičencev. Vlagatelji za denarno pomoč niso le brezposelni, ampak tudi zaposleni in upokojenci, ki ne morejo več poravnavati tekočih obveznosti, ker njihovi prihodki ne zadoščajo za preživetje. Velikokrat prosijo za nakup kurjave, plačilo stroškov predvsem elektrike, nakup obleke in obutve, hrane in drugih osnovnih potrebščin.