Še štirinajst kolesarskih postajališč

Šoštanj – Občina Šoštanj je lani sprejela Celostno prometno strategijo, v kateri velik poudarek daje trajnostni mobilnosti. V sklopu te je ob sofinanciranju kohezijskega sklada pristopila k ureditvi parkirišč za kolesa v mestu Šoštanj. Na štirinajstih lokacijah bodo letos in prihodnje leto uredili stojala za kolesa in urbano opremo. Vrednost naložbe znaša blizu 180.000 evrov.