Se pri vzdrževanju rešilcev dogajajo nepravilnosti?

Velenje, 1. marca – Anonimni delavci Reševalne postaje Zdravstvenega doma Velenje – tako so se podpisali – so se v torek s pismom in pozivom medijem, da preverijo nepravilnosti, ki naj bi se dogajale na področju vzdrževanja interventnih vozil, obrnili tudi na naše uredništvo.

Pišejo, da so v zvezi s tem, ko naj bi samostojni podjetnik »ta in ta« (navajajo ga z imenom in priimkom, a ker ga tudi sami nimajo, naj ga nima tudi on) brez javnega razpisa vzdrževal interventna vozila, opozarjali že prejšnje vodstvo Zdravstvenega doma. Novo vodstvo pa naj bi javni razpis sicer objavilo, nanj pa naj bi se z »neobičajno nizko ponudbo« odzval isti vzdrževalec.

Reševalce (več ali eden?) to napeljuje k sklepu, da bo izvajalec vsa dela skušal opraviti kot manj zahtevna oziroma se jim ne bo posvetil v zadostni meri, morda – tako napeljujejo – pa bo v vozila vgrajeval celo neoriginalne dele. Pri vozilih, ki rešujejo življenja, bi bilo to nesprejemljivo in neodgovorno.

Direktor Zdravstvenega doma Velenje Zdenko Kikec, dr. med., na katerega smo se obrnili za pojasnila pa pravi, da za nezadovoljstvo glede vzdrževanja vozil in njihove varnosti sliši prvič. Z vozili na terenu doslej tudi ni bilo težav. Vozni park Zdravstvenega doma Velenje šteje dvanajst interventnih vozil, v kratkem se jim bosta pridružili še dve.

Glede samega razpisa je pojasnil, da je bil ta objavljen na portalu javnih naročil 28. decembra lani, izvajalec oziroma ponudnik del pa še ni izbran. »Na razpis se je prijavilo osem ponudnikov, pet na prvi sklop in trije na drugega. O višini pogodbe, ki bo sklenjena na letni ravni, pa ne morem govoriti. Prvič je ta odvisna od potrebnih servisiranj, popravil in zamenjav iztrošenih ali pokvarjenih delov, drugič pa, ker kot že rečeno, ponudnika del še nista izbrana.«

Ker torej izvajalec še ni izbran, se nam seveda kar samo vsiljuje vprašanje, kdo so ti anonimni delavci Reševalne postaje in kakšne so njihove želje.