Še pet let jih bo vodil Karli Privšek

Na 126. občnem zboru PGD Velenje se je dogajalo več kot običajno. Med drugim so po sprejetih dokumentih o uspešno opravljenem delu in načrtu dela v tem letu opravili volitve. Medtem ko so edinemu kandidatu, dosedanjemu predsedniku Karliju Privšku, podaljšali dolgoletno vodenje še za novo petletko, so na mesto dosedanjega poveljnika Bojana Brcarja izvolili edinega prijavljenega kandidata, delovnega člana novega Zavoda Poklicna gasilska enota Velenje Sebastiana Kopra.
Ob 50-letnici sodelovanja in »pobratimstva« s PGD Hrastnik so slovesno podpisali častno listino o prijateljstvu in sodelovanju še za naslednjih 50 let. Ob ustanovitvi samostojnega javnega zavoda PGE Velenje so dokončno potrdili razmerje sodelovanja, sprejeli pa so tudi načrte za delo v tem letu ter dolgoročnejše usmeritve za razvoj učinkovitega varstva pred požari in gasilstva v MO Velenje in širše v Šaleški dolini. Zahvalo in čestitke je vodstvu in članstvu PGD Velenje izrazil tudi predsednik OGZ Velenje Boris Lambizer.