Še naprej brezplačno pravno svetovanje

Mestna občina Velenje že od leta 2009 izvaja brezplačno pravno svetovanje za občane. Na ta način so pomagali že več kot 15 tisoč občanom. Svetovanje, na katerega se je potrebno predhodno naročiti na telefonski številki 030 480 937 ali e-naslovu pravno.svetovanje@velenje.si, se izvaja na sedežu občine, Titov trg 1. Oseba je upravičena do treh brezplačnih pravnih svetovanj v enem letu, če ima stalno prebivališče v Mestni občini Velenje.

Največ vprašanj, zaradi katerih ljudje pridejo po nasvet, je s področij družinske in delovne zakonodaje.

Svetovanje se izvaja na sedežu občine (Titov trg 1, Velenje), in sicer vsak torek od 14. do 16. ure, vsako prvo in tretjo sredo v mesecu od 12. do 14. ure, vsako drugo in četrto sredo v mesecu od 15. do 17. ure in vsak četrtek od 8. do 10. ure.