Še bolje želijo spoznati potrebe ljudi

Občina Šmartno ob Paki je v letu 2022 prvič pristopila k aktivnostim za uveljavitev participativnega proračuna. Za ta namen je v letošnjem občinskem proračunu predvidenih 30 tisoč evrov, namenjeni pa so izvedbi projektov, ki jih bodo predlagali in o njih tudi odločali občani.

Predlogi projektov morajo biti izvedljivi

»V lokalni skupnosti smo doslej vedno prisluhnili željam občanov, ki so jih ti običajno posredovali preko odbora vaške skupnosti. S participativnim proračunom želimo njihove potrebe spoznati še bolje in jih v okviru določenih finančnih zmožnosti tudi uresničiti. Občanom dajemo možnost neposrednega sodelovanja pri manjših, izvedljivih projektih, vrednih od 2 do 6 tisoč evrov, ki jih bodo sami predlagali,« je pojasnil župan občine Šmartno ob Paki Janko Kopušar. Na vprašanje, zakaj participativni proračun uvajajo prav letos, pa je odgovoril: »O njem smo razmišljali že pred časom, ga tudi obljubili, iz razlogov za in proti uvedbi pa nekako prepoznali, da je ob doslej najbolj razvojno naravnanem občinskem proračunu prava priložnost dati občanom možnost sodelovanja pri odločanju o porabi sredstev občinske blagajne.«

Glasovanje konec marca, sledi izvedba

Projekte lahko predlagajo in kasneje tudi sodelujejo pri glasovanju občani, stari več kot 16 let. Prejete predloge bo najprej pregledala strokovna komisija in ustrezne poslala v nadaljnje glasovanje. Projekt, ki bo dobil največ glasov, bo v tekočem letu tudi izveden. »Ne gre torej za običajne postopke – preko vaške skupnosti in občinskega sveta za že vnaprej pripravljene projekte.«

Po izdelanem rokovniku bo izbor potekal v štirih fazah. V prvi, ki bo trajala do konca tega meseca, bodo zbirali predloge, v februarju bo sledil pregled oziroma izvedljivost projektov (pridobljena potrebna soglasja, urejeno lastništvo …), proti koncu meseca marca pa je predvideno glasovanje. Aprila naj bi pristopili k izvedbi projektov, za katere bodo občani oddali največ glasov. »Takšen je letošnji rokovnik. Lahko pa se kje kaj zalomi in se bodo roki nekoliko podaljšali.«

Računajo na izvedbo vsaj 5 projektov

Po navedbah Kopušarja si želijo veliko projektnih predlog, računajo pa, da jih bodo uresničili vsaj pet. Kakšnih predlogov si želijo? »Takšnih potreb, ki jih doslej nismo zaznali in ki so pomembne za nekaj gospodinjstev na posameznem območju, kot so svetilka javne razsvetljave, prostor za druženje, postavitev oglasne table … Razvojni projekti so naloga občine oziroma njenih organov, vaških skupnosti, župana, občinskega sveta … in so zneskovno večji. Zato takih ne pričakujemo. Če pa bo morda med predlogi tudi kakšen tak, pa bomo o njem razpravljali po običajnem postopku,« je še dejal Kopušar.