SDS zahteva sejo tudi zaradi Bolnišnice Topolšica

Ljubljana, 26. junija – Poslanska skupina SDS je na predsednika odbora DZ za zdravstvo naslovila zahtevo za sklic nujne seje, na kateri bi obravnavali problematiko združevanja in ukinjanja javnih zdravstvenih zavodov. Kot pereča primera izpostavljajo združitev kranjske porodnišnice z jeseniško splošno bolnišnico ter združitev bolnišnice v Topolšici s celjsko bolnišnico. V SDS opozarjajo, da se v celjski splošni bolnišnici sami soočajo z likvidnostnimi težavami in da bi v primeru pripojitve del finančnih težav Bolnišnice Topolšica padel nanje. Po njihovem mnenju tudi ni nezanemarljivo, da se je v zadnjem času oblikovala Civilna iniciativa za ohranitev Bolnišnice Topolšica, ki je samo v tednu dni zbrala več kot 11.000 podpisov podpore.