SDRES odstopil od pogajanj z Energetsko zbornico Slovenije

Sindikat delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES) je odstopil od pogajanj z Energetsko zbornico Slovenije za spremembo kolektivne pogodbe premogovništva Slovenije in tarifne priloge k tej pogodbi.

Kot so sporočili iz SDRES, je razlog za odstop od pogajanj predvsem v dejstvu, da delodajalci, ki so zavezani kolektivni pogodbi dejavnosti premogovništva, ne spoštujejo določil zakona o delovnih razmerjih in zavezujočih kolektivnih pogodb. “V SDRES že dlje časa opozarjamo na sistemsko in načrtno diskriminacijo, trpinčenje zaposlenih ter hude kršitve sindikalnih pravic, vendar delodajalska stran, ki je podpisnica kolektivne pogodbe, izpostavljenega problema ni nikoli obravnavala, kaj šele, da bi se do tako pomembne problematike tudi opredelila,” so izpostavili.

Takšno ravnanje po mnenju SDRES daje signal odobravanja neenake obravnave zaposlenih kot šibkejše stranke v različnih oblikah in položajih delovnega razmerja na podlagi osebnih okoliščin oz. članstva v sindikatu, namesto da bi delodajalska stran, kar pomeni Premogovnik Velenje takšno zavržno in ustavnopravno prepovedano početje obsodila.

V SDRES menijo, da konstruktivnega dialoga ni mogoče voditi s predstavniki pogajalske skupine, ki so hkrati direktorji družb in ne spoštujejo zakonodaje, zato so predlagali, da se pogajanja nadaljujejo brez njih. Ker pa ne želijo ovirati pogajanj med Energetsko zbornico Slovenije in podjetniškim sindikatom Premogovnika Velenje, so podelili pooblastilo podjetniškemu sindikatu oz. njihovim predstavnikom, da se lahko o točkah z dnevnega reda pogajanj o uskladitvi izhodiščnih plač pogajajo v imenu SDRES.

“Poleg tega menimo, da pogajanja o plačah na ravni dejavnosti ne vplivajo na plače zaposlenih v skupini Premogovnik Velenje oz. so le pesek v oči zaposlenim, saj so njihove plače določene v splošnem aktu o plačah, ki ga je sprejelo poslovodstvo Premogovnika Velenje in h kateremu je dal soglasje le omenjeni podjetniški sindikat. Poleg tega so pogajalci, tako na ravni dejavnosti kot podjetja pretežno ene in iste osebe,” so še zapisali v sporočilu za javnost.