Sanitarije opremili z evro ključavnicami

Mestna občina Velenje je že leta 2004 prejela listino Občina po meri invalidov. V okviru projekta so se med drugim zavezali k izvajanju konkretnih aktivnosti v smeri odpravljanja raznovrstnih ovir, s katerimi se srečujejo invalidi v Velenju. Prav s tem namenom so tri javne sanitarije – v garažni hiši pri zdravstvenem domu, v Centru Nova in na glavni avtobusni postaji – namenjene tudi osebam z oviranostmi, opremili z evro ključavnicami, ki se odpirajo z evro ključem. Gre za standardizirano različico ključa, ki po vsej Evropi omogoča osebam z oviranostmi samostojen in neoviran dostop do njim namenjenih naprav in prostorov. Od 18. januarja je vstop v navedene sanitarije možen samo z evro ključem, ki si ga lahko uporabniki sposodijo v bližnjih lokalih.