Sanirane brežine Lepene

Velenje – Na pobudo Mestne občine Velenje e je Direkcija Republike Slovenije za vode na potoku Lepena v okviru sanacijskih del izvedla sanacijo poškodovanih brežin, čiščenje plavja in plavin ter stabilizacijo struge. Izvedena je bila prodna pregrada, ki bo zadržala naplavine, ki se ob povišanih vodostojih transportirajo vzdolž same struge potoka Lepena. Izbrana lokacija pregrade bo omogočala tudi čiščenje zaplavnega prostora. Dela je opravilo podjetje Nivo Celje, veljala pa so malo manj kot 67 tisočakov. V Upravi Mestne občine Velenje z zaskrbljenostjo opažajo, da je urejenost vodotokov in brežin v občini slaba. Na stanje vodotokov redno opozarjajo tako Direkcijo Republike Slovenije za vode kot tudi pristojne ministre. Žal se kljub mnogim pozivom stvari zelo počasi urejajo.