Sanacija poškodovanih objektov ob Paki

Lepo vreme v januarju in februarju je izvajalcem gradbenih in hidro-gradbenih del omogočilo, da so lahko hiteli s sanacijo in nadomestnimi gradnjami številnih uničenih infrastrukturnih objektov, cest in vodotokov, ki jih je poškodovala ali v celoti uničila lanskoletna avgustovska povodenj s plazovi.

Tako je na območju že zgrajene kolesarske povezave med Doličem in Pako pri Velenju ter tudi na trasi večinoma zgrajene kolesarske steze med Šoštanjem in Paško vasjo poškodovanih in odplavljenih veliko delov Štrekne ter steze skozi Penk. V Paki pri Velenju v bližini objekta s hišno številko 67 so izvajalci sanacijskih del najprej izkopali del struge, ki jo je narasla voda »iztirila« na travniški predel, da zdaj utrjujejo oba bregova Pake. V ostalem delu tega predela je voda spodkopala tudi okrog 100 m asfaltirane kolesarske trase, zato zdaj na novo gradijo podporno skalnato škarpo, ki bo poslej podpirala zemljišče nad tokom reke in bo ta del steze mogoče sanirati. Stroški sanacij, ki ne bodo majhni, so na plečih državnega sklada za obnovo po poplavah.