Sanacija ali preselitev?

Pred tednom dni so krajani naselja Roje, na sotočju rek Pake in Savinje v Občini Šmartno ob Paki, ki je bilo v avgustovski vodni ujmi zelo prizadeto, pripravili zbor krajanov in nanj povabili šmarškega župana Janka Kopušarja. Na zboru je med drugim tekla beseda o ukrepih po sanaciji oziroma o možnosti preselitve njihovih domov na drugo lokacijo. Začasno se je iz svojih domov po poplavi moralo izseliti 25 družin, ena družina pa je zaradi plazu morala trajno zapustiti svojo hišo.

Država bi morala ljudem naliti čistega vina

»Razumem nejevoljo ljudi in njihovo bojazen, kaj bosta prinesli jesen in zima, saj naj morebitnih novih poplav njihovi domovi ne bi prenesli. Ko je predsednik Vlade RS ob ogledu poplavljenega območja dejal, da se bodo morali preseliti, se je mednje naselila velika negotovost. Zbegani so, nimajo pravih informacij, njihovi domovi se še sušijo, vsi še nimajo zagotovljenih normalnih življenjskih razmer, jesen in zima ter s tem možnost obilnejših padavin pa so praktično pred vrati. Počutijo se odrinjene od ukrepov, ki bi jih morala izvajati država. Prav tako se je izvajanje slednjih na območju Roj precej upočasnilo. Negotovost po poplavah prizadetih krajanov pa je še toliko večja tudi, ker se na reki Paki, ki je obilneje poplavljala ob večjih padavinah doslej, nič ne dogaja. In ne le to. Država njene sanacije oziroma intervencijskih ukrepov v načrt za okrevanje in odpornost sploh ni umestila. Predstavniki odgovornih državnih ustanov in tudi Vlade RS bi morali prizadetim krajanom naliti čistega vina, jim povedati, kaj se dogaja in kdaj lahko pričakujejo konkretne odločitve,« je dan po zboru krajanov poudaril Janko Kopušar.

Mnenja krajanov glede morebitne preselitve so, po njegovih navedbah, različna. Eni bi se takoj preselili, drugi pa bi vztrajali pri zdajšnjih domovih.

Za morebitno preselitev ima občina sprejeta dva občinska podrobna prostorska načrta. Po njiju je na voljo območje za postavitev devetih hiš, na drugem območju pa je prostora za 30 hiš. Po poročanju častnika Delo naj bi bile strokovne podlage za preselitve krajanov pripravljene prihodnji teden.

Škode po vodni ujmi za blizu 20 milijonov evrov

Po popisu škode so v program Ajda do konca prejšnjega tedna vnesli skoraj 300 vnosov v skupni vrednosti blizu 20 milijonov evrov. Od tega znašajo stroški odprave posledic na vodotokih, gozdnih cestah in cestnem omrežju, ki so v pristojnosti države, približno 7 milijonov evrov. »Škoda po vodni ujmi je za našo občino zelo velika in zelo velik bo zalogaj urediti življenje občanov tako, kot so ga imeli in kot si ga zaslužijo,« je sklenil Janko Kopušar