S sredstvi za zagon in naložbe pomagali 19 podjetjem

Mestna občina Velenje je lani preko razpisa 19 podjetjem dodelila sredstva za naložbe v gospodarstvo, zagon podjetij v inkubatorju, promocijske aktivnosti in razširjanje znanja in dejavnosti v skupni višini 93.433,88 evra. Sredstva so spodbudila investicije v skupni višini več kot 440 tisoč evrov in soustvarila 30 novih delovnih mest.

Vsa sredstva so bila dodeljena prek Javnega razpisa za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje, objavljenega marca lani. Tudi letos so za ta namen v proračunu zagotovili sredstva v višini 100.000 evrov. Razpis bo objavljen konec februarja 2022.