S solidarnostjo lahko premikamo gore

V vseh sedmih občinah Zgornje Savinjske doline se je 15. marca odvila akcija Očistimo Zgornjo Savinjsko dolino. Za čiščenje naplavin in odpadkov, ki so po uničujočih avgustovskih poplavah ostali ob rekah in potokih, se je zbralo več kot 1.300 prostovoljcev, večinoma domačinov, ki so se jim pridružili kajakaši in ribiči iz ribiških družin širom Slovenije, pa tudi nekaj drugih prostovoljcev, ki so z domačini v akcijah po avgustovskih poplavah spletli prijateljske vezi.

Kjer nabrežine še niso bile mehansko očiščene ogromnih količin vejevja in velikih predmetov, je čiščenje z rokami praktično nesmiselno. Hkrati je pogled od blizu razkril tudi marsikatero staro črno odlagališče odpadkov, ki v preteklosti ni bilo sanirano.

Med udeleženci so bili tudi velenjski brigadirji. Na terenu se je združilo tudi približno 50 brigadirjev iz cele Slovenije, ki so se odzvali klicu Društva brigadirjev Velenje. Brigadirji še vedno opravljajo svoje poslanstvo, čeprav se jim zdi, da je država nanje nekoliko pozabila.