S presežkom bodo pokrivali preteklo izgubo

Zdravstveni dom Velenje je preteklo poslovno leto sklenil z dobrimi 778.000 evri presežka. Tega bodo v celoti porabili za delno pokrivanje izgube poslovanja preteklih let. Izguba na dan 31. decembra 2020 znaša nekaj več kot 200.000 evrov.