S pravilno izvedenimi ukrepi je prihranek toplotne energije zagotovljen

Vodja Energetske pisarne Velenje Adnan Ajšić kot eno ključnih tem, o kateri se v Velenju trenutno veliko govori, izpostavi priključno in obračunsko moč, ki imata pomemben vpliv na naše domove. »Pomembno se je zavedati, kako lahko ti parametri vplivajo na stroške ogrevanja. Ena od obetavnih možnosti je skupen pregled porabe energije posamezne stavbe, da ugotovimo, kako lahko bolj učinkovito upravljamo z energijo in zmanjšamo izgube. Ta pristop zahteva tesno sodelovanje z upravnikom in drugimi predstavniki v bloku ter oblikovanje skupnega načrta za izboljšanje energetske učinkovitosti.«

Možnosti subvencioniranja

Pri zmanjšanju obračunske moči ogrevanja v večstanovanjskih stavbah in individualnih hišah so ključni tudi drugi ukrepi, kot so izboljšave toplotne zaščite stavb, uporaba sodobnejših toplotnih naprav ter modernizacija in razširitev ogrevalnih sistemov. »Ta pristop zahteva načrtovanje in izvajanje projektov, ki bodo prinesli dolgoročne prihranke ter koristili prebivalcem in okolju. Pri tem je pomembno upoštevati finančne vidike vlaganja v takšne projekte. Raziskati je treba možnosti subvencioniranja s strani občine ali skupne rešitve s Komunalnim podjetjem Velenje, ki bi omogočile lažji dostop do finančnih sredstev za izvedbo teh projektov. V individualnih hišah je možno morda lažje in hitreje izvesti te spremembe, vendar še vedno zahtevajo nekaj finančnega vložka. Kljub temu se takšna naložba običajno povrne, saj so trenutne obračunske moči pogosto predimenzionirane za naš sistem.«

Prednosti subvencij EKO-sklada

V večstanovanjskih zgradbah je ključno, da se sistem hidravličnega uravnoteženja posodobi, saj to zagotavlja učinkovito delovanje ogrevalnih sistemov. Neuravnotežen sistem lahko namreč povzroči neenakomerno porazdelitev toplote v posameznih domovih, kar vodi v nepotrebne izgube energije in prekomerno porabo. »Problem je treba reševati sistemsko in celostno. Subvencioniranje obnove stavbe za hidravlično uravnoteženje sistema s strani občine lahko omogoči izvedbo te posodobitve po konkurenčnih cenah. To bo prispevalo k udobju bivanja in zmanjšanju stroškov ogrevanja za stanovalce, obenem pa k izboljšanju energetske učinkovitosti stavbe. Pomembno je upoštevati tudi druge ukrepe, kot so zamenjava starih delilnikov in uporaba sodobnejše merilne tehnike, kar prispeva k natančnejšemu obračunu korekturnih faktorjev in zmanjšanju izgub energije. Pri načrtovanju obnove je treba upoštevati prednosti subvencij EKO-sklada, ki lahko pomembno zmanjšajo stroške sanacije in omogočajo hitrejše povračilo naložbe. Investicija brez subvencij lahko v nekaterih primerih prinese višje začetne stroške, a lahko dolgoročno prinaša večjo neodvisnost in nadzor nad lastnimi viri energije ter večjo vrednost nepremičnine.«