S poslovnikom postavljajo pravila spraševanja

Velenje, Osrednja tema februarske seje Sveta Mestne občine Velenje pri kateri so se svetniki tudi najdlje zadržali, je bil osnutek poslovnika sveta s katerim natančno določajo postavljanje vprašanj in pobud svetnikov. Potrdili so ga s potrebno dvotretjinsko večino. Proti so bili opozicijski poslanci, ki so to ocenili za omejevanje demokratičnega odločanja. Po novem bo lahko namreč svetnik ustno postavil na seji le eno svetniško vprašanje, pobude pa bodo morale biti pisne. Občinsko vodstvo pa se je obvezalo, da bodo na vprašanja odgovorili na isti seji.