S 1. aprilom višja cena vodnih dejavnosti

Na območju občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki s 1. aprilom 2023 stopijo v veljavo nove cene vodnih dejavnosti. V skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja se uveljavljajo nove cene na dejavnosti oskrbe s pitno vodo, in sicer se spreminja cena storitve vodarine ter omrežnine vode. Pri dejavnosti odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin se spreminjata omrežnina odvajanja komunalne odpadne vode in omrežnina za storitev odvajanja padavinske odpadne vode s streh, sporočajo iz Komunalnega podjetja Velenje.

Povišanje cen vodnih dejavnosti bo za gospodinjstvo na podlagi povprečnih količin (15 m3) za uporabnike, priključene na čistilno napravo, na položnici pomenilo naslednje: mesečni strošek, ki je doslej 21,82 € z DDV, bo po novem znašal 27,39 € z DDV. Povišanje cen dejavnosti odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda z javnih površin bo za gospodinjstvo na podlagi povprečnih količin (15 m3) za uporabnike, priključene na čistilno napravo, na položnici pomenilo naslednje: mesečni strošek, ki je doslej 24,27 € z DDV, bo po novem znašal 24,73 € z DDV.

“Kljub racionalizaciji poslovanja Komunalnega podjetja Velenje in intenzivnemu zniževanju stroškov rednega vzdrževanja, stroškov dela in neproizvodnih stroškov, omejevanju načrtovanih investicij in iskanju novih trgov za povišanje prihodkov je dvig cen vodnih dejavnostih in dejavnosti odvajanja komunalnih in padavinskih odpadnih voda z javnih površin zaradi povečanih stroškov električne energije, vodovodnega materiala ter ostalih vkalkuliranih stroškov neizogiben.
Sprememba cen komunalnih storitev je za uporabnike vedno skrajno nepriljubljen ukrep in tega se zavedamo tudi v Komunalnem podjetju Velenje, zato se bomo še naprej trudili, da bomo z nadaljevanjem racionalizacije poslovanja stremeli k znižanju cen komunalnih storitev. Naš namen nikakor ni slabšanje gospodarskih in socialnih pogojev naših uporabnikov, pač pa je energetska kriza tudi nas pahnila v situacijo, ki terja te ukrepe,” so še zapisali v sporočilu za javnost.