Rudarji lovijo plan

Velenje – V letu 2015 bodo velenjski rudarji predvidoma nakopali med 3. milijoni 150.000 in 3. milijoni 200.000 ton premoga, kar je manj od osnovnega načrta proizvodnje v tonah, ki je znašal 3.571.000 ton. Vzroki za nižjo proizvodnjo so v predčasnem zaključevanju dveh odkopov. Lahko pa bi dosegli načrtovano kurilno vrednost, zato bodo delili praktično vse delovnike do konca leta.