Rotnik zanika krivdo in napoveduje tožbe

Kot smo poročali mora dr. Uroš Rotnik, direktor velenjskega Komunalnega podjetja Velenje in nekdanji direktor Termoelektrarne Šoštanj Finančni upravi plačati 1,6 milijona evrov, to je potrdilo tudi Upravno sodišče.

Rotnik je napovedal pritožbo in ob tem poudaril, da toliko denarja nima in da tudi njegovo premoženje ni toliko vredno.

»Moje finančno stanje je do vsakega centa preverljivo, le sodišče naj uporablja enak dokazni standard tako zame kot za trditve FURSa, ki so daleč od resničnih. Inšpektor sam je večkrat izjavil, tudi na sodišču, da je podatke povzemal kar od policije in da jih sam dodatno ni preverjal. Policija mi je zasegla originalne dokumente iz leta 2002 in 2004, ki se nanašajo tudi na trgovanja v BiH. Zdaj tega nihče ne omenja kot dokaz in se do teh dokumentov ne opredeli, so pa ključni,« pravi Uroš Rotnik, ki dodaja, da se Upravno sodišče do njegovih dokazov sploh ni opredelilo, na drugi strani pa je verjelo domnevam finančnega inšpektorja, za katere je ta sam povedal, da so zgolj domneve. Takšno ravnanje ocenjuje za teptanje človekovih pravic.

»Moteč pri izgradnji bloka 6 sem bil zato, ker nisem bil od nikogar odvisen in se me ni dalo podkupiti. Dokler so politični veljaki verjeli, da bodo pri bloku 6 lahko uveljavljali svoje interese, so ga podpirali, ko pa so ugotovili, da kot direktor Teša ne bom ravnal po njihovih navodilih, temveč po pravilih stroke in kot dober gospodar, so se obrnili proti meni in tudi proti samemu projektu. Svoj zadnji NE sem uveljavil julija 2010, zato sem bil novembra 2010 odstavljen kot direktor TEŠ,« še dodaja Rotnik, ki je zoper finančnega inšpektorja podal tri kazenske ovadbe, eden od teh predlogov naj bi že bil v fazi obtožnega. »Ne bom se nehal boriti za pravico in pošten sodni sistem. Dokazal bom, da so neupravičeno, neutemeljeno in nepošteno blatili moje ime. Nikoli nisem dobil nobene podkupnine. Tudi kriminalist, zaslišan kot priča v času mojega pripora, je pojasnil, da policija zoper mene nima nobenega dokaza, da sem kadar koli prejel kakršno koli podkupnino » še dodaja Rotnik.