Rešitve za prostor za raztros pepela ni

Po statističnih podatkih v zadnjih petih je število pokopov na leto v občinah Velenje in Šoštanj približno enako. Po podatkih Komunalnega podjetja Velenje, ki upravlja s pokopališčema Podkraj in Škale, se število teh giblje od 250 do 300 na leto. Večina, dobrih 80 odstotkov, pokopov je žarnih, ostali so klasični. Teh je v povprečju na leto 30. V porastu pa je raztros pepela. V načrtu širitve pokopališča Podkraj so predvideli ureditev prostora za raztros pepela, a bodo morali načrt zaradi predvidene umestitve trase hitre ceste tretje razvojne osi spremeniti. Kot ugotavljajo, bo potrebno poiskati novo ustrezno rešitev, vendar se bodo tega lotili po tem, ko bodo določene nove površine za pokop.