Rešitev tudi za Bolnišnico Topolšica

Vlada Republike Slovenije je sprejela sklep o finančnem vložku v slovenske bolnišnice. Vložek v višini 136 milijonov evrov pomeni rešitev najnujnejših težav in zagotovitev nemotene oskrbe pacientov. Posebej pomemben je ta sklep vlade za usodo Bolnišnice Topolšica, ki se je znašla na robu preživetja. »V lokalnem odboru Šaleške doline Stranke modernega centra smo na pereče razmere v tej, za našo regijo izjemno pomembni ustanovi, opozarjali že dalj časa in storili vse, da je bil ta glas slišan tudi na ravni vlade,« pravi predsednica Breda Kolar.

S sprejetim sklepom je vlada zagotovila sredstva tudi za sanacijo razmer v Bolnišnici Topolšica.

Odločitev vlade predvideva na eni strani interventna sredstva za stabilizacijo razmer v bolnišnicah, na drugi strani pa uvedbo sanacijskih uprav in odborov, ki bodo bdeli nad njihovim poslovanjem. V lokalnem odboru ocenjujejo, da gre za primeren ukrep, ki bo v prihodnje onemogočal ponovitev razmer, v kakršnih so se zdaj znašle številne slovenske bolnišnice. »Zdravje in dostop do zdravstvenih storitev sta za nas eden glavnih smotrov delovanja stranke tako na državni kot tudi na lokalni ravni, zato nas odločitev vlade o tem, da z interventnim ukrepom sanira zastarane težave in omogoči nadaljnje delovanje pomembnih javnih ustanov, veseli in potrjuje naše, tudi v javnosti izražene pobude.
Ob tem pa se zavezujemo, da bomo razmere v Bolnišnici Topolšica spremljali še naprej in storili vse, da bo imela Šaleška dolina zagotovljen zanesljiv in strokovno vrhunski servis javnih storitev tudi v prihodnje,« še poudarjajo v lokalnem odboru SMC Velenje.